Behandling av personuppgifter

Behandling av personuppgifter

Din integritet är viktig för oss!

Det är viktigt för oss på Tribo fastigheter med tillhörande dotterbolag att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Det gäller oavsett om du är vår hyresgäst, samarbetspartner eller söker jobb hos oss.

Personuppgifter är all information som kan kopplas direkt eller indirekt till en levande person. Från och med den 25 maj 2018 hanterar Tribo fastigheter med tillhörande dotterbolag dina personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection Regulation). Tribo fastigheter med tillhörande dotterbolag behandlar de personuppgifter som behövs för att sköta bostadsuthyrning och förvaltning av våra fastigheter, sköta det privata förvaltningsuppdraget och för att anställa ny personal. Tribo fastigheter med tillhörande dotterbolag är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter i bolagen.

NYHETER