Felanmälan

Felanmälan

Uppstår akuta fel under dagen ringer ni till vår fastighetsskötare på tel. 076-100 04 74. Eller fyller i formuläret nedan.

Vid akuta fel efter kontorstid och under helger, ring Securitas jour: 010-470 5779


Till akuta fel räknas till exempel översvämning, fel på huvudsäkring eller större stock i avloppet