Manhemsgatan 8

Loading...

Manhemsgatan 8

Fastigheten Örnen 4 är belägen på
adressen Manhemsgatan 8 och bebyggd
med en bostadsbyggnad i två våningar och
källare.

Byggnaden utgörs av fyra lägenheter
om två rum och kök i storleken 60 m2. På
fastighetens obebyggda yta finns fyra
parkeringsplatser.

Manhemsgatan 8

Ansök