Ängesvägen 1A-B

Loading...

Ängesvägen 1A-B

Fastigheten Blåklinten 9 är belägen på
adressen Ängesvägen 1A-B och bebyggd
med en bostadsbyggnad i två våningar och
källare.

Byggnaden utgörs av elva lägenheter
och tre uthyrningsrum. Lägenheterna är
om ett till fyra rum och kök i storlekarna
39–113 m2 och i källaren finns tre
uthyrningsrum i storlekarna 16-20 m2. På
fastighetens obebyggda yta finns det sex
parkeringsplatser.

Ängesvägen 1A-B

Ansök