Tribo fastigheter har anslutit sig till Huskurage

Tribo fastigheter har anslutit sig till Huskurage

Huskurage – en policy för oro för våld i nära relation. 

Tribo fastigheter har anslutit sig till Huskurage som hjälper grannar att agera för att förhindra våld i hemmet. Det kan vara livsavgörande att agera direkt när något sker i huset där vi bor eller vistas. Med hjälp av Huskurage vill vi bidra till ökad trygghet för alla boende hos oss.

Som första privata fastighetsägaren i Skellefteå har vi infört Huskurage i våra fastigheter. Huskurage kan beskrivas som en metod för hur man ska bete sig vid oro för våld. En våldets ”rädda-larma-släck”-metod, en grannsamverkan som räddar liv. Metoden består av tre enkla steg:

  1. Knacka på hos grannen.
  2. Vid behov – hämta hjälp av andra! Fler grannar kan bidra till att skapa mer trygghet.
  3. Ring polisen. Kontakta alltid polisen i första hand vid situationer som upplevs akuta eller hotfulla.

Genom att visa huskurage visar vi omtanke om våra grannar. Du kan läsa mer om huskurage på denna pdf och du hittar även information i ditt trapphus.

NYHETER