Tribo är ett privatägt fastighetsbolag med inriktning på bostäder i centurmnära områden i Skellefteå. Vi äger och förvaltar drygt 19.000 kvm bostäder och ca 300 lägenheter. Vi eftersträvar god service och trivsel för dig som hyresgäst. Vi har egen personal för fastighetsskötsel, underhåll och administration.

Vi välkomnar dig som hyresgäst hos oss.

Carola Olofsson med personal

Felanmälan

Jouranmälan (Securitas)

1 AUG

Ny uppdaterad hemsida

Tribo köper

Tribo köper Morönfastigheter Odalsgatan Fastigheter ca 150 lägenheter av familjen Lundberg.

Tribo säljer

1/5 Såldes Idun 5 (Handelsbankshuset) till toppläge i Skellefteå AB.