Södra Järnvägsgatan 18

Loading...

Södra Järnvägsgatan 18

Fastigheten Tule 4 är belägen på adressen
Södra Järnvägsgatan 18 och bebyggd med
en bostadsbyggnad i två våningar och
källare.

Byggnaden utgörs av fem lägenheter och
två garage. Lägenheterna är om ett till sju
rum och kök i storlekarna 50–143 m2. På
fastighetens obebyggda yta finns en carport
med fyra bilplatser. Byggnaden är K-märkt.

Södra Järnvägsgatan 18

Ansök